English A A A A A
Malvikstienkart3Tone

Malvik kommunes folkehelsearbeid med Malvikstien får nå ekstra oppmerksomhet

Malvikstien ut i Europa!

Samarbeid med NTNU Senter for helsefremmende forskning har resultert i at Malvikstien har fått en rolle i det europeiske folkehelseprosjektet Horisont 2020 - INHERIT. 

Dette er et omfattende prosjekt som består av 18 partnere og 13 land i Europa. Prosjektet har fokus på bærekraft, helsefremmende lokalsamfunn og tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og god helse i befolkningen.

I juni måned ble det klart at Malvikstien er valgt ut som et eksempel på "beste praksis" innen folkehelse. Dette sammen med 11 andre tiltak i Europa. Tiltakene skal nå evalueres nærmere i samarbeid med et internasjonalt faglig nettverk. Den populære stien har fått ringvirkninger langt utover våre grenser.

Det er registrert 80 000 passeringer på Malvikstien siden åpningen i 2016. Statistikken viser at det er størst utfart i helgene, med et snitt på 233 passeringer hver dag. I ukedagene er det et snitt på 148 passeringer.