English A A A A A
Servering av kringle og kaffe ved Svartnesset

Malvikstien - Malvikingenes eget veivalg!

Det var mange som tok turen til Malvikstien på åpningsdagen onsdag 15. juni. Det er vi glade for. Gjennom folkehelseundersøkelsen LEV VEL ga innbyggeren i Malvik allerede i 2010 tilbakemeldinger om at tilgang til sjøen og marka var viktige kvaliteter for et godt liv i kommunen. Dette har vært utgangspunktet for planleggingen av Malvikstien.

Malvikstien er tenkt som en del av en regional kyststi mellom Trondheim og Stjørdal, og stien er et viktig prosjekt i kommunes arbeid med folkehelse. På åpningsdagen var det mange gode ord og skryt til kommunen for vel gjennomført prosjekt. Prosjektleder Lars Slettom var også opptatt av at dette prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt. Mange aktører har vært viktige for det ferdige resultatet, både eksterne og interne samarbeidspartnere. Jernbaneverket, som har frigitt området for bruk, og  Miljødirektoratet, som har bidratt med 2,5 millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet, ble spesielt nevnt og takket. I tillegg har mange andre også vært med i hele eller deler av prosessen; Statens  Vegvesen, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør - og Nord- Trøndelag, Senter for helsefremmende forskning (NTNU), Brødrene Halle AS, Asplan Viak, Skogskaran, Historielaget Hommelviks Venner, velforeninger i området, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole, Harald Sveian (NGU), Roy Høgstad i Trønderbataljonen for geocachere i Midt-Norge, brukerutvalg, ungdomsråd og alle som har vist interesse og engasjement. 

Miljødirektoratet har også sørget for at turområdet er varig statlig sikret. Det betyr at Malvikstien forblir et tilgjengelig friluftslivsområde for befolkningen. Det er mange ulike måter å  tilrettelegge på. I Malvik har vi fokus på å tilrettelegge for at flest mulig av innbyggerne skal kunne bruke områdene - universell utforming. Langs stien er det benker, griller, turskilt og kultur, natur- og historisk formidling. Det er også mange geocacher å finne langs Malvikstien, så her er mange gode muligheter for en spennende skattejakt.

Allerede før den offisielle åpningen var stien flittig brukt. Gjennom å telle hvor mange som bruker stien, ser vi et det er ca 1500 passeringer ukentlig. Se kommunens turtellere her. Vi ønsker enda flere turgåere velkommen til Malvikstien framover. Her er opplevelser for store og små!

Malvikstien_Lars tale.jpg

Prosjektleder Lars Slettom holder tale.

Malvikstien_nygården.jpg

Mange folk kom til åpningen

Malvikstien_fanfare ved åpning.jpg

Torstein Fosmo åpner Malvikstien med et musikalsk innslag ved minnesmerket for togulykke.