English A A A A A
Bilde av ansatte i Malvik kommune, NTNU og ved University of Exeter, samlet på rådhuset i Hommelvik

Malvikstien - et eksempel på beste praksis innen folkehelse

Malvikstien er valgt ut som et av tiltakene i INHERIT, et EU-prosjekt om helsefremmende og forebyggende folkehelsetiltak.

I den forbindelse besøkte forskere fra Spania og England sammen med NTNUs forskerteam Malvikstien og kommuneadministrasjonen i Malvik denne uka.

Forskerteamet fikk  deretter informasjon fra representanter fra Malvik kommune. Det ble orientert om det helsefremmende arbeidet i kommunen, planlegging og gjennomføring av prosjektet Malvikstien. Formålet for forskerne var å få oversikt over data som kan bidra til å kunne kalkulere potensielle helse, miljø – og samfunnsmessige gevinster ut i fra et kost-nytte perspektiv.

INHERIT-prosjektet handler om hvordan vi kan skape bærekraftige folkehelsetiltak som både fremmer befolkningens helse, og virker positivt på miljøet. Prosjektet skal se på flere ulike folkehelsetiltak rundt om i Europa.

- For Malvik kommune er det å jobbe kunnskapsbasert avgjørende om vi skal lykkes med å skape gode inkluderende lokalsamfunn der folk trives. Dette arbeidet har gitt oss ny forståelse og innsikt på en rekke områder, bl.a. når det gjelder metoder for involvering og utvikling. Derfor er dette samarbeidet viktig, sier kommunalsjef Tone Østvang.

Bygger på innspill fra innbyggerne

Malvikstien er et resultat av innbyggerundersøkelsen LEV VEL i 2012, hvor det bl.a. kom fram at innbyggerne ønsket tilgang til sjøen. Den tredje LEV VEL-undersøkelsen gjennomføres nå i disse dager. Formålet er økt kunnskap om hva innbyggerne i kommunen anser som betydningsfullt for at de skal trives og oppleve god livskvalitet. Denne kunnskapen er viktig for kommunen i samfunnsplanleggingen og i folkehelsearbeidet.

Vi håper nå på at innbyggerne svarer – og ser at dette kan gi konkrete resultater i lokalsamfunnet, sier Østvang.

Vi oppfordrer derfor alle innbyggere over 18 år til å besvare LEV VEL undersøkelsen! Du finner den her.

Her kan du lese mer om hvordan erfaringer fra Malvikstien skal styrke europeisk folkehelse.

Her kan du lese mer om INHERIT.