English A A A A A
Tur til Salamanderdam lærer og elever ved Sveberg skole

NTNUs realfagspris 2016

Malvikmarkas dragevokter

Audun Jensen ved Sveberg skole har mottatt NTNUs realfagspris 2016. Denne prisen har han fått for arbeidet med skolens Salamanderprosjekt. Realfagsprisen tildeles elever, lærere eller skoler i trøndelagsfylkene som bidrar til økt interesse for realfag. 

Audun er prosjektleder for Salamanderprosjektet, prosjektet startet i 2013 og har følgende målsetning: 
Lære elevene om truede arter og biotopene de lever i som her er storsalamandere og småsalamandere og bidra til at disse overlever. Kartlegging og overvåking av bestanden i tyngdepunktet av artens utbredelse i Midt Norge, samt tiltak for å bedre livsgrunnlaget.

Audun er glad og overrasket over å ha fått prisen. Han er opptatt av at prosjektet har vært et samarbeid med mange viktige aktører, det hadde ikke vært mulig uten engasjerte lærekollegaer og elever.  Dr. scient. i ferskvannsøkologi Jon Kristian Skei og miljørådgiver Lars Slettom i Malvik kommune har vært veldig viktig for prosjektet. Salamanderprosjektet har vært med i Den naturlige skolesekkendette har vært viktig for gjennomføringen.

Salamanderprosjektet inn i lokale læreplaner

Audun er leder av ei faggruppe i naturfag med stort engasjement. Fokusområder har vært utarbeiding av lokal læreplan i naturfag som Salamanderprosjektet er en del av, grunnleggende ferdigheter i lesing av fagstoff og grunnleggende ferdighet i skriving. Elevene lager rapporter, brosjyrer og presentasjoner om Salamanderne; elevene lærer skriving på fagets premisser. Salamanderprosjektet har også bidratt til at undervisning i bærekraftig utvikling kommer på årsplanene til alle trinn fra skoleåret 2016/2017. Audun har vært forfatter av læreboka Malvikmarkas drage, denne er en del av Salamanderprosjektet og vil bli brukt i undervisningen ved skolen.

Forskningsprosjekt og Salamanderpark

Malvik kommune har også samarbeid med Jon Kristian Skei om kultivering av biotopen for salamandere ved Stavsjøen i Malvik. Oppmerksomheten rundt prosjektet har skapt et engasjement i hele kommunen og i disse dager etablerer Malvik kommune Sveberg salamanderpark ved Stavsjøen. Jon Kristian Skei og Lars Slettom har ansvaret for dette. Her skal elevene være med på utplanting av planter, overvåking av vannkvalitet og registrering av Salamandere.

Tips en venn Skriv ut