English A A A A A
Kommunebarometeret

Malvik nest best i Trøndelag

Malvik kommune skårer nest best i Trøndelag på det årlige Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport.

Kommunebarometeret er en landsdekkende måling som rangerer norske kommuner etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike sektorer.
Barometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune presterer i de ulike sektorene, målt mot resten av Kommune-Norge.

Oppdal inntar den nasjonale førsteplassen, og neste trønderske kommune på lista er Malvik, som på landsbasis ender på 52. plass.
Trondheim ender på 86. plass, mens Orkdal, Melhus og Stjørdal havner på henholdsvis plass nummer 138, 173 og 193 i landet.

De 12 sektorene som er sammenlignet i kommunene er grunnskole, pleie og omsorg, barnevern, barnehage, helse, sosialtjenesten, kultur, miljø og ressurser, saksbehandling, vann og avløp, økonomi og kostnadsnivå.

Malvik har best plassering (11. plass i landet) på kostnadsnivå, noe som blant annet er en indikasjon på svært effektiv drift av kommunen.
Malvik kommune har også fremgang og gode nasjonale resultater på tunge sektorer som grunnskole, pleie og omsorg og miljø- og ressurser.

Se hele undersøkelsen på Kommunal Rapports hjemmesider her!