English A A A A A

Velkommen til hjemmesidene til Malvik kommunes næringsselskap, AS Malvik Næringsutvikling (MNU).

På disse sidene finner du nyheter og aktualitetsstoff om næringslivet i regionen, og løpende oppdatering over alle nyetableringer i Malvik kommune. Du finner også informasjon og linker til relevante prosjekter, informasjon om MNUs vedtekter og styresammensetting, samt annen nyttig informasjon.

MNU er heleid av Malvik kommune, og selskapet ble etablert i 1989. MNU arbeider med alle former for næringsfaglige og næringspolitiske spørsmål. I tillegg til næringsfaglig rådgivning og konsulentvirksomhet, er selskapet også bindeleddet mellom Malvik kommune og nytt og eksisterende næringsliv. MNU engasjerer seg også i arealspørsmål og interkommunalt næringssamarbeid.

MNU har samarbeid med Leiv Eiriksson Nyskaping om distribuert inkubator, samt råd- og veiledningstjenester for nytt og eksisterende næringsliv.

MNU har kontor i andre etasje på rådhuset i Hommelvik, og daglig leder er Ole Christian Iversen som kontaktes på telefon 73 97 20 36/907 80 296.

logo MNU_530x323