English A A A A A

Malvik leder an i næringslivsstafett

Elevene i 4.- og 5-.klasse i Malvik skal lære mer om lokalsamfunnet og lokalt næringsliv.

Elevene i 4.- og 5-.klasse i Malvik skal lære mer om lokalsamfunnet og lokalt næringsliv. Det danner grunnlag for framtidig entreprenørskap.

Ordfører Terje Bremnes Granmo utfordrer de andre kommunene i Trondheimsregionen til å gjøre det samme.
Malvik tar i bruk samarbeidet mellom Trondheimsregionen og organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE). Ett av verktøyene UE tilbyr er programmet ”Vårt lokalsamfunn”. Ideen er å knytte bånd mellom skole og arbeidsliv på et tidlig stadium. Undersøkelser viser at UEs forskjellige tiltak fostrer gründere og gir flere bedriftsetableringer lokalt.
Malvik-ordfører Terje Bremnes Granmo sender stafettpinnen videre til neste kommune, og oppfordrer alle skolene i Trondheimsregionen til å ta i bruk programmet.
- Jeg ser at ”Vårt lokalsamfunn” gir elevene innsikt i hvordan lokalt næringsliv og offentlig forvaltning påvirker hverdagen deres. Det stimulerer bevisstheten om lokal identitet, ressurser i lokalsamfunnet, næringsvirksomhet, yrkesgrupper og demokratiske prosesser, sier Bremnes Granmo.
Trondheimsregionen ønsker et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap for å skjerpe de unges interesse for skaperevne og bedriftsetablering. I programmet ”Vårt lokalsamfunn” kommer en person fra en bedrift eller offentlig forvaltning og samarbeider med elevene i fem timer. Blant emnene er:
-          Klassen skal starte butikk, hva trenger vi og hva vil vi bygge?
-          Hva bruker vi skattepengene til?
-          Hvordan sirkulerer pengene i et lokalsamfunn?
 
Her kan du lese mer om Ungt Entreprenørskap og ”Vårt lokalsamfunn”. Du kan også kontakte wenche.ulvan@ue.no.
 
Her kan du lese mer om Trondheimsregionen.