English A A A A A

Malvik kulturråd

Malvik kulturråd har som formål å fremme kulturlivets interesser generelt, og særlig i Malvik kommune ved å:

  • være kontakt-, koordinderings- og samarbeidsorgang for alle kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige utrykksformer som blant annet dans, teater og bilde
  • arbeide for best mulig kulturopplæring
  • drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kulturorganisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad
  • være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål
  • gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler