English A A A A A
stopper bruken av Spekter

Malvik kommune stopper bruken av Spekter

Malvik kommune er kjent med at Datatilsynet og Arendal kommune har en pågående sak om bruken av kartleggingsverktøyet Spekter. I påvente av endelig utfall i denne saken, stopper Malvik kommune bruken av Spekter.

Malvik kommune har gjennom sin handlingsplan mot mobbing innført et kartleggingsverktøy som heter Spekter. Verktøyet er utarbeidet av Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger, og skal brukes av alle skolene i kommunen.

Malvik kommune er kjent med at Datatilsynet og Arendal kommune har en pågående sak om bruken av kartleggingsverktøyet Spekter. Datatilsynet har gjort et foreløpig vedtak om forbud mot bruk av Spekter i Arendal kommune, men saken er fremdeles under granskning.

I påvente av endelig utfall i denne saken, stopper Malvik kommune bruken av Spekter. Malvik vil ta en ny vurdering vedrørende bruk av kartleggingsverktøyet når saken i Arendal er avklart.

Arbeidet mot mobbing er et til enhver tid pågående arbeid i kommunen og har et stort fokus på alle skoler i kommunen.