English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Malvik kommune stenger skoler og barnehager fredag per 13. mars 2020

Kriseledelsen i Malvik kommune har besluttet å stenge barnehager og grunnskoler i Malvik kommune fra fredag. 13. mars.

Malvik kommune tar dermed i bruk et virkemiddel som gir enorme konsekvenser for resten av samfunnet. Risikoen for at både kommuner og andre myndigheter vil få problemer med å bemanne samfunnskritiske funksjoner når foresatte må være hjemme med sine barn er stor, men kriseledelsen i Malvik vurderer at kommunen på nåværende tidspunkt ikke har annet valg.

- De beslutninger som ble tatt av kommuner i regionen onsdag ettermiddag om å stenge alle skoler og barnehager, gjør at Malvik kommune opplever det som meget krevende å opprettholde bemanning innenfor viktige tjenesteområder som helse og oppvekst fordi ansatte hos oss må passe sine egne barn. Vi får også meldinger om økende uro i befolkningen generelt og både eldre og unge melder stor bekymring.

I en situasjon med manglende nasjonale føringer og ingen regional samordning av tiltak, er min vurdering at Malvik kommune ikke har annet valg enn å stenge barnehager og skoler i morgen, fredag, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Beslutningen om å stenge skoler og barnehager gjelder i første omgang fredag, men kommunens kriseledelsen følger situasjonen fortløpende og vil komme med nye instrukser i løpet av helga.

- Malvik kommune har planlagt for et scenario som dette, så ivaretakelse av undervisning vil bli gjort. Men vårt primære fokus nå er selvsagt på liv og helse, og det å opprettholde viktige tjenester innenfor helseområdet, sier Midttun.

Rådmannen oppfordrer publikum til å unngå hamstring og panikk.

- Det er åpenbart at situasjonen er alvorlig, men jeg er trygg på at Folkehelseinstituttet og andre offentlige myndigheter gir oss de beste råd til enhver tid. Min anbefaling til oss alle nå er: lytt til ekspertene, stol på anbefalinger som blir gitt og unngå panikk. Selvoppnevnte eksperter i ulike fora blomstrer alltid opp, også i krisetider. Det er vårt felles ansvar å holde oss oppdatert med riktig informasjon fra gode kilder, og etterfølge de råd som blir gitt fra myndighetene, sier rådmann Carl-Jakob Midttun.

Dette er de nye tiltakene i Malvik kommune:

- Alle barnehager og grunnskoler i Malvik stenges fredag. Det gjøres ny vurdering i løpet av helga.

- All aktivitet i kommunale idrettshaller, basseng og kulturskole opphører fra og med i dag.

- Umiddelbart forbud mot alle arrangement over 100 personer. Alle arrangement under 100 personer skal godkjennes av kommunen.

- Kommunen anmoder om at alle fritidsaktiviteter avlyses omgående.