English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Malvik kommune holder ikke tilbake informasjon om smittetilfeller

Nettavisen Malviknytt publiserte lørdag kveld en artikkel med tittelen «Malvik kommune holder tilbake info om smittetilfeller». Dette er en feilaktig påstand, og rådmann Carl-Jakob Midttun har i et tilsvar med tittelen «Slumsete omgang med fakta fra Malviknytt» tilbakevist beskyldningen. Rådmannen har også anmodet ansvarlig redaktør i Malviknytt om å justere tittelen, da den gir et misvisende inntrykk. 

Både artikkelen lørdag kveld og rådmannens tilsvar er publisert bak Malviknytts betalingsmur. Det er selvsagt Malviknytts soleklare rett å publisere stoff på sin egen plattform på den måten redaksjonen selv velger. Men ettersom tittelen på artikkelen slår fast at Malvik kommune har gjort seg skyldig i et alvorlig brudd på formidlingsansvaret – nemlig å holde informasjon om smittetilfeller tilbake fra offentligheten – har rådmannen anmodet ansvarlig redaktør om å legge kommunens tilsvar åpent. For ordens skyld; den konstaterende tittelen er synlig for både abonnenter og ikke-abonnenter av Malviknytt. 

Denne anmodningen er imidlertid avvist av Malviknytt. Derfor ser jeg meg nødt til å presisere følgende: 

Den alvorlige beskyldningen som fremkommer av tittelen på Malviknytts artikkel lørdag kveld, er ikke riktig. 

Malvik kommune har siden pandemiens start lagt stor vekt på saklig og korrekt informasjon, både internt blant ansatte og utad mot publikum. Også i en lang periode fra vårparten og utover sommeren – hvor det praktisk talt ikke var påvist et eneste smittetilfelle – var jevnlig informasjon høyt prioritert fra kommunens side.  

Når smittetrykket nå er stigende, både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt, har det selvsagt fortsatt høy prioritet for Malvik kommune å informere publikum. Derfor er det både uheldig, pressemessig uetisk og direkte uriktig at Malviknytt med sin tittel forsøker å skape inntrykk av at Malvik kommune unndrar informasjon fra publikum. 

 

Carl-Jakob Midttun 

rådmann