English A A A A A
Bilde av Mohamad Almamo, fra koordinerende enhet i Malvik kommune

Malvik kommune har gode resultater av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Malvik kommune er en av tre kommuner i Trøndelag som har fått størst andel nyankomne innvandrere ut i arbeid og utdanning i 2017.

Nesten 5 av 10 deltakere går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Det er store forskjeller mellom kommunene, viser tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserer torsdag 25.10.2018.

I denne sammenhengen utmerker Malvik kommune seg, med å være en av de kommunene i Trøndelag som klarer å legge til rette slik at flyktningene kommer i arbeid eller utdanning, det er vi stolte av, sier leder for NAV Malvik kommune Ann-Kristin Larsen.

Store forskjeller mellom kommunenes resultatoppnåelse

Som tidligere undersøkelser viser, er det også i 2017 store forskjeller mellom kommunenes resultatoppnåelser. Omtrent alle kommuner har tiltak som gir formelle kvalifikasjoner og arbeidstrening – men disse tiltakene brukes for sjeldent. Kun 38 prosent av tiltakene er rettet mot arbeidslivet og 26 prosent av tiltakene er rettet mot utdanning.

Vi tror det er viktig for innvandreren som kommer til oss å komme fort i arbeid eller utdanning. Derfor har programrådgiverne i Malvik kommune jobbet systematisk med å gi dem kunnskap om arbeidsmarkedet og samfunnet i ukentlige samlinger, og språk- og arbeidspraksis i ordinære bedrifter som obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Dette kombinert med ordinær norskopplæring har gitt gode resultater, fortsetter Larsen.

- Gode norskkunnskaper tar tid

Malvik kommune har gode resultater av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere - artikkelbilde - Ghaith Al-kohlossi fra Syria, som lærer norsk ved å jobbe på Sellanraa i Trondheim. Han er i gang med en sivilingeniørgrad ved NTNU.På bildet ser vi Ghaith Al-kohlossi fra Syria, som lærer norsk ved å jobbe på Sellanraa i Trondheim. Han er i gang med en sivilingeniørgrad ved NTNU.

Ann-Kristin Larsen slår fast at historien til Ghaith viser at praksisplass i arbeidslivet er en suksessfaktor for integrering. Hun minner om at norsk arbeidsliv er veldig regulert sammenlignet med mange andre land, og så er det dette med norsken som er nødvendig for å være intergrert i Norge.

Gode norskkunnskaper tar tid. Det er fantastisk at bedrifter er villig til å ta inn flyktninger. Malvik er veldig opptatt av arbeidspraksis, sier hun og skulle ønske at enda flere bedrifter åpnet dørene for flyktninger, betalt av NAV.

De tre kommunene (med minst) 15 deltakere som har fått størst andel deltakere ut i arbeid og utdanning i 2017 i Trøndelag er Stjørdal, Oppdal og Malvik. Du kan sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne i vårt tall og statistikkverktøy

Her kan du sjekke resultater for andre kommuner og sammenligne med Malvik kommunes tall.

Her kan du se tall og statistikk over integreringen i Malvik kommune.