Malvik kommune har bidratt i spennende boligprosjekt

Malvik kommune har deltatt i prosjektet som en av seks casekommuner som har kunnet vise til gode erfaringer innenfor samhandling i det boligsosiale arbeidet.

Rambøll Management Consulting har nettopp presentert sluttrapport i prosjektet: Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Husbanken i perioden august - desember 2011.

Formålet med rapporten er å knytte samhandling opp til boligsosialt arbeid gjennom blant annet å løfte fram gode eksempler på samhandlingsprosesser. Rapporten bygger på intervjuer og casestudier som viser gode erfaringer i arbeidet. Det foreligger en sluttrapport og et erfaringshefte

Sluttrapport: Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet

Erfaringshefte: Samhandling som veien til bedre boligsosialt arbeid