English A A A A A

Malvik kommune er fornøyd med at partene er i dialog

Dette sier rådmannen etter gjennomføring av rettsforberedende møte fredag 04.03. Malvik kommune ønsker å bli ferdig med saken og sikre et riktig oppgjør. En forutsetning for dette er å få relevant og nødvendig fakta på bordet.

Advokat Brauti understreker at det er kjøreregler for hvordan saken skal behandles. Retten har i sin kjennelse gitt Malvik kommune medhold i at motparten skal fremlegge opplysninger og dokumentasjon. Motparten ga i rettsmøtet på fredag ikke uttrykk for at de ønsker å bestride kjennelsen fra tingretten. Går alt etter planen, kan det ta en måneds tid å få fram all dokumentasjonen i saken, dette er avhengig av at motparten fremskaffer nødvendig og etterspurt dokumentasjon så raskt som mulig. Etter at dokumentene er lagt frem, oversendes de sakkyndig for gjennomgang.