English A A A A A
Fra den offisielle åpning av Malvikstien

Ny veileder om folkehelsearbeid

Malvik kommune er bidragsyter i veilederen "Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid"

I perioden 2012 - 2016 har Malvik kommune deltatt i innovasjonsprosjektet «Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" innen folkehelsearbeid  

Arbeidet har vært et samarbeid mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune , Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, KS Nord-Trøndelag, HUNT forskningssenter NTNU og Senter for helsefremmende forskning NTNU.

Målet med prosjektet har vært å bidra til å høyne kvaliteten på folkehelsearbeidet i kommunene gjennom å utvikle og teste ulike modeller og metoder for omsetting av kunnskap til praksis, og gjennom iverksetting av ulike konkrete folkehelsetiltak i kommunene bidra til utvikling av ny kunnskap om hvordan å få til gode implementeringsprosesser.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid - veileder» som ble presentert på Steinkjer den 1.mars. Forsiden viser åpningen av Malvikstien, som har vært Malvik kommunes  lokale prosjekt som har inngått i dette samarbeidet.  Veilederen kan du lese på denne nettadressen: http://www.frakunnskaptilhandling.no/Nyheter/Documents/Trøndelagsmodellen_el.pdf