English A A A A A

Malvik kommune deltar i spennende boligsosialt prosjekt

På oppdrag fra Husbanken skal Rambøl Management AS gjennomføre prosjektet; Samhandling som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet.

Prosjektet skal gjennomføres med casebesøk i kommuner som vurderes å ha lyktes på ulike områder og/eller at de er kjent for god samhandling på bakgrunn av informasjon fra blant andre Husbankens regionkontorer. Malvik kommune anses å lykkes med dette, og er derfor blitt spurt om å delta i prosjektet.

Formålet med casebesøket er å kartlegge det boligsosiale arbeidet i kommunen, med særlig vekt på gode erfaringer knyttet til samhandling. På bakgrunn av dette vil Rambøll Management AS denne uken besøke Malvik kommune for å gjennomføre samtaler med aktuelle aktører på det boligsosiale feltet.