Malvik kommune bidrar med sine erfaringer i ny rapport:

NOVA: "Eieretablering blant hushold med lave inntekter"

Malvik kommune har i flere år arbeidet målrettet mot at flest mulig skal få muligheten til å eie sin egen bolig, og aktivt benyttet Husbankens startlån som virkemiddel for oppnå dette.

Malvik kommune bidrar med sine erfaringer i forhold til dette arbeidet i ny rapport fra NOVA: "Eieretablering blant hushold med lave inntekter". Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering av Kristin Aarland.

Les rapporten her