English A A A A A

Malvik kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. Vi utarbeider også mål og planer for den kirkelige virksomheten i Malvik. Vi fremmer samarbeidet mellom menighetsrådene, og ivaretar soknenes interesser i kommunen.

Det kirkelige fellesrådet består av to menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd; en prest oppnevnt av biskopen og en representant valgt av kommunen.

Dette er fellesrådet i perioden 2015–2019

Ingunn Hellan Rokseth (leder)
Knut Arne Mørreaunet (nestleder)
Bernt-Ole Ravlum
Ane Engvik
Eileen Sponaas Petersen (kommunal representant)

Vara
Herborg Haaland (Malvik menighetsråd)
Per Magnus Østhus (Malvik menighetsråd)
Ingri Tøndervoldshagen (Hommelvik menighetsråd)
Øystein Sneisen (Hommelvik menighetsråd)
Astrid Sofie Dahlhaug (kommunal representant)
Ingerid B. Kunzendorf (prestetjenesten)

 

Dette er menighetsrådene i perioden 2015–2019

Malvik menighetsråd 
Ingunn Helland Rokset
Ane Karine Engvik
Herborg Haaland
Solvor Bjørkli Jakobsen
Per Magnus Østhus
Pål Didrik Hoff Roland

Varamedlemmer
Jan Olav Almås
Erling Stav
Kristin Johanne Berg
Olaug Judith Reberg Kristiansen

Hommelvik menighetsråd
Agnes Østlie 
Knut Arne Mørreaunet 
Bernt-Ole Ravlum
Øystein Sneisen
Geir Roar Larsen

Varamedlemmer
Ingri Tøndervoldshagen
Ingrid Nyhus
Randi Nygaard Grøntvedt
Harald Kulbotn
Kari Synnøve Hoff
Unni Greta Olafsen

Tips en venn Skriv ut