Malvik Idrettsråd

Malvik Idrettsråd er paraplyorganisasjonen for alle idrettslagene i kommunen. Medlemmene i Malvik Idrettsråd er valgt av idretten selv.

Malvik Idrettsråd fordeler treningstimer i idrettshallene, deler ut LAM-midler og er det organet Malvik kommune rådfører seg med i saker som angår idretten. Malvik Idrettsråd rådføres for eksempel i prioriteringen av de årlige spillemiddelsøknadene.

Les mer om Malvik Idrettsråd her 

REGISTRERING AV BRUKER BOOKING SYSTEM MALVIK KOMMUNE (002).pdf

Tips en venn Skriv ut