English A A A A A
Må du korona-avlyse

Må du korona-avlyse?

Må du korona-avlyse? Nå kan frivillige lag og foreninger, og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for koronaavlyste arrangement. Søknadsfristen er tirsdag 21. april.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.
 
Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Søknadsfristen er satt til 21. april. 
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.
 
Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no