English A A A A A
Lyst på livet deltakere

Livskafe – hvor nye muligheter kan vokse fram

Lyst på Livet

I Lyst på Livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. Lyst på Livet foregår gjennom Livscaféer. En Livskafé er en hyggelig og meningsfull møteplass som skapes av deltakerne i fellesskap.

Det vil bli arrangert 6 livscafeèr i løpet av 2014 der ulike tema blir tatt opp:
Sikkerhet og trygghet i hjemmet, sosialt nettverk, mat og drikke og fysisk aktivitet.

Mandag 24. mars 2014 kl. 11:00
Første treff i stua ved Hommelvik bo- og servicesenter.

Ved første livskafe:
- Introduksjon av Lyst på livet
- Sirkelledere og deltakere

Første tema: sikkerhet og trygghet i hjemmet med Martin Tjugen, Ergoterapeut som foredragsholder.

Enkel servering og kaffe.
Hver enkelt er med for å kunne fylle livskafeèn med innhold.
Kursmateriale kr 100,-

Påmelding innen 17. Mars 2014.
Pr. telefon eller sms til Liv Storøy tlf: 950 22 139 eller Britt Ragna Renanger tlf: 984 85 843 evt. På epost: liv.storoy@bntv.no

Velkommen!