English A A A A A
Lyst på livet deltakere

Lyst på livet

Et knippe pensjonister i Malvik er nå godt i gang med livskafeer etter malen Lyst på livet. Livskafeer er hyggelige og meningsfulle møteplasser som skapes av deltakerne i fellesskap.

Første kafe er allerede unnagjort, og nå står andre livskafe for tur. Det skal arrangeres i alt 6 livskafeer i løpet av 2013. Livskafeene ledes av pensjonistene selv og det er Liv Storøy som er sirkelleder for disse 6 livskafeene.

Trygghet i hjemmet
Dagens tema er trygghet i hjemmet. Kunnskaper og erfaringer rundt temaet deles villig mellom deltakerne. Bevissthet rundt snublefeller, strøing, belysning og brannfarer er viktige elementer for størst mulig trygghet og sikkerhet i hjemmet. Deltakerne skal i de kommende samlingene gjennom temaene sosialt nettverk, god ernæring og fysisk aktivitet. Målet er refleksjoner og tanker rundt egen situasjon og eventuelt forandring av noen vaner dersom det er behov for det. Det er viktig for god helse og livsglede å kjenne at man kan påvirke egen situasjon og forandre vaner.

Naturlig aldring
Et annet tema de skal gjennom denne kursdagen er «Naturlig aldring». Kommuneoverlege Kristine Asmervik forteller oss at aldring er en normal prosess som alle gjennomgår i ulikt tempo. Det er mye en selv kan gjøre for å holde seg frisk og sprek og ta vare på helsen sin, og det er nettopp det disse 6 livskafeene handler om.

Lyst til å være med på Livskafe?
Årets livskafeer er godt i gang, men det er planer om å kjøre flere runder med livskafeer. Er det nok interesserte kan også flere livskafeer kjøres parallelt. Følg med på nettsidene – ny oppstart vil annonseres i god tid. Ønsker du å være deltaker på livskafe eller ønsker du å kurse deg til sirkelleder, ta kontakt med Isabelle Myrhaug på tlf 922 47 873 eller 
mail

Lyst på livet deltakere
Lyst på livet deltakere