English A A A A A

Lokalpolitikere på "skolebenken"

12. og 13. desember var lokale folkevalgte samlet til politikeropplæring på Stav gjestegård.

Opplæringen er en del av Kommunenes Sentralforbund sitt "Folkevalgtprogram", og tok bl.a. for seg:

  • folkevalgtrollens mange fasetter: ombud, styring, arbeidgiver, leder og samfunnsutvikler
  • samspillet politikk - administrasjon. Hvordan få til den gode samhandlingen, og oppnå god rolleforståelse
  • arbeidet som folkevalgt: de folkevalgtes organer og kollegiets betydning, om delegering og åpenhet, arenaer for dialog, og god forvaltningsskikk
  • etikk, samhandlingskultur, respekt og redelighet
  • plan- og styringsssystem

Dagene ble ledet av prosessveileder Ivar Skei, og ble gjennomført i trivelige omgivelser på Stav gjestegård.

Klikk her for å se bildeserie fra opplæringen

Politikere på skolebenken
Politikere på skolebenken