English A A A A A

Logopedi

Logopedi er et fagfelt som retter seg mot språk/tale/kommunikasjon. Evnen til å utvikle språk og tale er et av menneskets grunnleggende behov. Det kan oppstå vansker med språket og/eller talen. Vanskene kan være medfødt, eller kan komme som følge av sykdom, skade o.l.