English A A A A A
Bilde av LEV VEL-logoen i grønt og lilla

LEV VEL-undersøkelsen i Malvik kommune

LEV VEL er en befolkningsundersøkelse for personer bosatt i Malvik kommune som er 18 år eller eldre. Undersøkelsen startet mandag 15. oktober og varte til og med 28. oktober.

Formål

Malvik kommune ønsker kunnskap om hva innbyggerne i kommunen anser som betydningsfullt for å fremme god helse og livskvalitet. Denne kunnskapen er viktig for kommunen i den kommunale samfunnsplanleggingen og i folkehelsearbeidet.

Det er samtidig en forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt for å kartlegge hva som fremmer helse og livskvalitet i din kommune. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Malvik kommune og NTNU.

Praktisk gjennomføring

Det ble sendt ut en tekstmelding til de aller fleste (som er registrert med egen bolig) mandag 15. oktober klokken 10.00.

Denne tekstmeldingen inneholdt en lenke til undersøkelsen. Det ble også sendt ut påminnelser om å svare på undersøkelsen underveis. Det er anslått at det tok omlag 12 minutter å svare på undersøkelsen.

Frivillig deltakelse

Deltakelsen var frivillig.

Anonymt

Det vil ikke være mulig å identifisere de som har svart når resultatene publiseres.

Resultatene

Resultatene av prosjektet vil tilbakeføres til deltakerne gjennom kommunens og NTNUs nettsider, i lokalavisen, i nasjonale og internasjonale tidsskrift, og som åpen lokal konferanse.