LEV VEL stand på VIkhammersenteret

LEV VEL stand på Vikhammersenteret

Ansatte i Malvik kommune og ordfører Terje Granmo stilte torsdag 2. februar på stand på Vikhammersenteret. De informerte om LEV VEL undersøkelsen som nå er sendt ut, samt LEV VEL tiltaket gratis folkebad i Malvik.

Det er veldig viktig at så mange som mulig som har mottatt undersøkelsen svarer på den. Svarfristen er på 14 dager fra undersøkelsen ligger i postkassa.

Ett ferdigutfylt og innsendt skjema gir Malvik kommune nyttig og nødvendig informasjon direkte fra innbyggere i kommunen. 
 
I tillegg får tre organisasjoner på Vikhammer kr 50,- pr besvarelse. De tre organisasjonene er :
  • Malvik IL
  • Vikhammer og Saksvik skolekorps
  • Malvik Turn og RG

LEV VEL stand på Vikhammersenteret