English A A A A A
LEVVEL logo

LEV VEL 2012

Da er utsending og svarmottak av LEV VEL 2012 snart i boks. Totalt 3300 spørreundersøkelser er sendt ut, og endelig svarfrist gikk ut i uke 26. Erfaringsmessig kan det ennå komme inn noen svar fra etternølere, men hoveddelene er nok på plass.

Verdifulle svar
Vi vil gjerne takke alle som har gjort jobben med å svare på undersøkelsen vår. Svarene fra dere vil gi oss verdifull kunnskap om hva som er viktig for malvikingen, hva som gjør at hun/ han trives i Malvik og hva man kanskje savner. Dette er kunnskap som framover vil være nyttig for blant annet politikere og planleggere i kommunen.

Rapport 
Tilbakemeldingen fra Senter for helsefremmende forskning HiST/ NTNU som skal drive forskning på resultatene, er at de har et godt grunnlag for å kunne forske på – og de setter i gang for fullt etter sommerferien er unnagjort. Alle svarene skal nå registreres og det skal lages en foreløpig rapport. Det er jo et stort arbeid de skal i gang med, så vi har nok ikke noen rapport før litt ut på høsten.

 
Formidling og bruk av resultatene
Vi i Malvik kommune skal sikre at resultatene og kunnskapen fra LEV VEL brukes som et kunnskapsgrunnlag. Vi skal jobbe videre med å innarbeide resultatene fra undersøkelsen i det daglige arbeidet som gjøres i kommunen, samt legge til rette slik at politikere, planleggere og andre i kommunen på en lettvint måte kan søke kunnskap i resultatbanken vi etter hvert får fra LEV VEL. Videre skal vi og sikre at kunnskapen vi har fått fra undersøkelsen blir kjent også for innbyggerne i kommunen. Selvfølgelig ikke kunnskap på enkeltpersoner, men mer trendene man ser i undersøkelsen. Vi vil ta tak i dette arbeidet til høsten.  
 
 
Vi vil med dette takke for svarene vi har fått – og lover at svarene blir brukt på en forsvarlig og hensiktmessig måte. Følg med på kommunens hjemmeside – her vil vi holde dere oppdatert.
 
 
LEV VEL i sommer alle sammen.