English A A A A A

LEV VEL 2012

Befolkningsundersøkelsen LEV VEL i 2012 ble utviklet med bakgrunn i samhandlingsreformen, ny helse- og omsorgslov, folkehelseloven og plan- og bygningsloven.

Tilgang til nasjonale helseregistre

Malvik kommune hadde i 2010 revidert kommuneplanen med samfunnsdel. I denne er mål tre at befolkningen skal kunne velge å leve sunt i Malvik kommune. Kommunen besluttet derfor å utvikle en modell for hvordan kunnskap om befolkningens levekår skulle kunne benyttes systematisk inn i plan- og utviklingsarbeid.

Kommunene har tilgang til ulike typer nasjonale helseregistre og offentlige statistikk. Disse gir en god oversikt over sykdomstall og risiko for sykdom i befolkningen, men gir i svært liten eller ingen grad informasjon om hva som fremmer helse.

Kommunen inngikk i 2010 et samarbeid med Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, samt fylkeskommunen og fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Målet var å utvikle en befolkningsundersøkelse som skulle fremskaffe kunnskap om helsefremmende faktorer som påvirker og bedrer folkehelsen og livskvaliteten for innbyggerne i kommunen.

Hensikten med dette var å benytte kunnskap om befolkningens levekår skal systematisk inn i kommunens plan- og utviklings arbeid og ved valg av tiltak – og skulle gi politikerne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.  Undersøkelsesresultatene ble sammenstilt med øvrig kunnskap fra ulike registre, erfaringer og lignende.

3 000 husstander

Som resultat av dette oppstod LEV VEL-befolkningsundersøkelsen i 2012, og etter hvert LEV VEL tiltak og LEV VEL prosjekter med følgeforskning både på metodene som Malvik kommune benyttet i arbeidet samt resultatene av selve undersøkelsen.

I LEV VEL-undersøkelsen ble det sendt ut spørreskjemaer til 3 000 husstander i til sammen tre valgkretser – 1000 i hver valgkrets, Hommelvik, Sveberg, Vikhammer. Målgruppen for undersøkelsen var innbyggere over 18 år. Deltakerne ble vilkårlig trukket ut. Svarprosenten var 28 prosent (N= 866). Før hovedundersøkelsen var det utført en pilotundersøkelse ved 300 husstander i området Vikhammer, med en svarprosent på 33.

Fordeling mellom valgkretsene var slik:

  • Vikhammer: 273 (+101)
  • Hommelvik: 246
  • Sveberg: 243

Målsettingen var å gjennomføre en slik befolkningsundersøkelse hvert fjerde år for å følge populasjonens helseutvikling og evaluere tiltak som resultat av undersøkelsen.

Her kan du lese rapporten fra LEV VEL-undersøkelsen i 2012.

I forbindelse med undersøkelsen ble det opprettet flere folkehelsetiltak, deriblant fritt folkebad. Opparbeidingen av Midtsandtangen friluftsområde og Malvikstien var andre resultat av undersøkelsen.