English A A A A A
Illustrasjon til lekeplasser

Illustrasjon til lekeplasser Adrian Samuelsen Salte

Lekeplasser

Generelt

Lek kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativitet, problemløsningsevne og å lære barnet noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk. Tilrettelegging for lek i form av gode lekeplasser er derfor viktig, både i barnehagen og der hvor barnet oppholder seg i fritiden. Lekeplasser skal by på fysiske utfordringer som fremmer motorisk utvikling og læring, men de skal ikke påføre barn alvorlige skader. Forskrift om lekeplassutstyr gir detaljerte retningslinjer for hvordan lekeplassutstyr skal utformes, vedlikeholdes og kontrolleres.

 

Status

Kommunen har ingen komplett oversikt over lekeplassene når det gjelder eierskap, beliggenhet, tilstand og juridisk status etc. Det medfører at det kan finnes lekeplasser hvor utstyret er i dårlig forfatning uten at eier er klar over det juridiske ansvaret som uløses ved en eventuell ulykke.

En mangler også oversikt over hvor det er god dekning av lekeplasser, og hvor det burde anlegges nye eller rustes opp gamle.

 

Utfordringer

  • Kommunen har ikke komplett oversikt over lekeplassene når det gjelder eierskap, beliggenhet, tilstand og juridisk status etc.
  • Det medfører at det kan finnes lekeplasser hvor utstyret er i dårlig forfatning uten at eier er klar over det juridiske ansvaret som uløses ved en eventuell ulykke.

Referanser