English A A A A A

Vilkår

1.

Det er gratis øvingsleie for frivillige lag/organisasjoner tilhørende i Malvik kommune for de under 19 år. Dette inkluderer ikke AV-tekniker.

2.

Leiesatsene gjelder for ett kalenderår.

3.

Leiesatsene gjelder per dag/kveld.

4.

Bruk av AV-tekniker faktureres etter timepris.

5.

Malvik kommunes virksomheter har gratis leie. Inkluderer ikke AV-tekniker.