English A A A A A

Legevakt for Malvik, Melhus, Klæbu og Trondheim

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Legevakt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevakta skal dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid (kveld og helg)

TLF 116 117 

Nød-SMS for hørselshemmede

Legevakta kontaktes i tilfeller fastlegen ikke kan benyttes:

 • Livstruende sykdom eller skade kobles direkte videre til nødtjenesten 113
 • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette. Eksempler på dette kan være:
  • Alvorlige brystsmerter
  • Alvorlige pusteproblemer
  • Mistanke om hjernehinnebetennelse
  • Store blødninger
  • Alvorlige allergiske reaksjoner
  • Sterke smerter
  • Barn med høy feber (over 39,5) eller oppkast/diaré i over 24 timer 
  • Akutte alvorlige forverringer av eksisterende sykdom

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Kriterier/vilkår

Når skal du kontakte legevakta?

Legevakta skal dekke befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid (kveld og helg) og i de tilfeller fastlegen ikke kan benyttes:

Livstruende sykdom eller skade kobles direkte videre til nødtjenesten 113

 • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette. Eksempler på dette kan være:
  • Alvorlige brystsmerter
  • Alvorlige pusteproblemer
  • Mistanke om hjernehinnebetennelse
  • Store blødninger
  • Alvorlige allergiske reaksjoner
  • Sterke smerter
  • Barn med høy feber (over 39,5) eller oppkast/diaré i over 24 time 
  • Akutte alvorlige forverringer av eksisterende sykdom

Pris for tjenesten

Du må betale egenandel for behandling ved Legevakten, hvis du ikke har frikort. Du må også betale for medisiner, bandasjer og lignende som blir brukt, disse må betales selv om du har frikort. Størrelsen på egenandelen og taksten for forbruksmateriell fastsettes av Stortinget.

Egenandelen betales med kort etter at behandlingen er ferdig. Har du kun mulighet til å betale kontant er også dette mulig. Passer ingen av disse vil du få tilsendt en giro.

Henvises du videre, selv under samme besøk, til røntgen eller annen spesialist-lege må du også betale for disse tjenestene men da til St. Olavs Hospital.  

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Telefon 116 117

Besøksadresse: Mauritz Hansens gate 4 (ved siden av Øya helsehus). 7030 Trondheim

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-12-07 09:23
Gyldig til2019-12-31