English A A A A A

Kart over vann- og avløpsledninger

Kommunen har en kartdatabase (ledningskartverk) som viser alle kommunale vann og avløpsledninger med opplysninger om rørtype, anleggsår, materiale og dimensjon. Informasjon om driftshendelser som lekkasjer, rørbrudd, feil på avløpsledninger og lignende lagres i kartdatabasen.

Kommunen har også en god del opplysninger om private ledningsanlegg for eiendommer som er bebygd i nyere tid.

Opplysninger om tekniske data for private ledninger og utførende firma for dette, kan være tilgjengelig.

Du får kart og tekniske data for kommunale og private ledninger ved å henvende deg til:

FDV - Kommunalteknikk
Tlf. 73 97 20 00
E-post: post@malvik.kommune.no