English A A A A A
Signering av kontrakt

Lanserer pilotprosjekt

Malvik kommune med pilotprosjekt i samarbeid med Lensmannen i Malvik og politimesteren i Trøndelag politidistrikt.

Stortinget vedtok i 2015 politireformen, som blant annet innebærer at landet får færre og vesentlig større politidistrikt. Våren 2016 foreslo politimesteren i Trøndelag at lensmannskontoret i Malvik skulle legges ned, og ansatte en felles lensmann for Stjørdal og Malvik kommuner. Formannskapet i Malvik sa nei til å forskuttere reformen. Siden den gang har det pågått forhandlinger mellom Malvik kommune og Trøndelag politidistrikt for å gi reformen et tydeligere innhold, og konkretisere hvilken betydning reformen vil få lokalt.

I dag ble avtalen mellom Malvik kommune, Lensmannen i Malvik og politimesteren i Trøndelag politidistrikt underskrevet, og her kan du lese om hvordan politireformen skal gjennomføres i Malvik kommune.