English A A A A A

Landbruksforvaltningen skal bidra til å gjennomføre gjeldende mat- og landbrukspolitikk som vedtas av Stortinget. Sentrale føringer er blant annet nasjonal politikk, markedet, og handelspolitikken. Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Innovasjon Norge er sentrale medarbeidere i forvaltningen.

Vi skal bidra til å utvikle et bærekraftig og miljømessig godt drevet landbruk og videreutvikle et vakkert kulturlandskap. I tillegg til sysselsetting og inntekter for landbruket skal det også ivaretas interesser og tilbud til den øvrige befolkningen til rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske.

Forbrukerne skal sikres trygge matvarer av god kvalitet gjennom en sunn matproduksjon.

Ansvarlig er virksomhet for areal og samfunnsplanlegging.

Generelt landbruk.jpg

Aktuelt

Kyr produksjonstilskudd

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. april 2020

Kommunen har fått tildelt tilskuddsramme på 70 000 kroner for 2020. 

drenering 2

Nytt digitalt søknadssystem for søkere av SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.