English A A A A A
Illustrasjon av ungdom som diskuterer

Tilskuddsmidler til miljøfremmende tiltak

Lag, foreninger, enkeltpersoner, skoler og barnehager kan søke Grønne Midler

I budsjettet for 2017 bevilget Malvik kommunestyre 10 000 kroner som tilskuddsmidler til miljøfremmende tiltak.

Formålet med midlene er ment å stimulere økt miljøengasjement ved å støtte grønne aktiviteter blant barn, ungdom, og andre i kommunen. Skoleklasser, barnehagegrupper, uformelle grupper, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke.

Det kan søkes støtte til:

  • dyrkningsprosjekter
  • prosjekter innen naturvern/artsmangfold
  • grønne aktiviteter i skog, mark og i strandlinjen
  • aktiviteter innenfor dyrevelferd
  • avfallshåndtering/rydding av naturområder
  • opplysnings-/holdningsskapende prosjekter for barn og unge
  • andre prosjekter innen miljø og natur

Det kan ikke søkes støtte til:

  • allerede gjennomførte prosjekter
  • ordinær drift
  • prosjekter som strider mot norsk lov

Søknaden skal være på maksimalt en side, og må inneholde et kostnadsoverslag. Midlene tildeles av Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM). Midlene kan tildeles en eller flere søkere.

Søknaden sender du til postmottak@malvik.kommune.no innen 25.08.2017.

Har du spørsmål, ta kontakt med servicetorget på tlf. 73 97 20 00.