English A A A A A

Lærlinger

Å være lærebedrift er viktig for Malvik kommune som organisasjon. Det innebærer å ta samfunnsansvar for å utdanne gode fagarbeidere, samtidig som vi vil sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft vi trenger for framtida.

Malvik kommune er godkjent lærebedrift for 6 fag, og det er disse fagene vi kan ansette lærlinger i:

  • aktivitørfaget
  • barne -og ungdomsarbeiderfaget
  • helsearbeiderfaget
  • IKT-servicefaget
  • kontor- og administrasjonsfaget
  • renholdsoperatørfaget

Ønsker du å bli lærling i andre fag, ta kontakt med Trøndelag fylkeskommune v/Fagopplæringen

Om lærlingordningen i Malvik kommune

Som lærlingen tar du siste del av din videregående utdanning hos oss. Du blir ansatt i to år og har samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Alle lærlinger får 50 % av fagarbeiderlønn i læretiden, og har krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis.  

Les mer om lærlingordningen i Malvik kommune

Når kan du søke om lærlingeplass?

Vi lyser ut lærlingstillinger i februar hvert år, med søknadsfrist 1. mars. De nye lærlingene starter i august, og læretiden er to år.

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicetorget tlf: 73 97 20 00 eller send e-post til: postmottak@malvik.kommune.no

Hvem kan få læreplass?

Du må ha gjennomført VG1 og VG2 i det aktuelle faget. Det er viktig at du er interessert i faget, er villig til å lære og at du er omgjengelig.