English A A A A A

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen er et resultat av prosessarbeid med politikere i utvalg for oppvekst og kultur, ledere i skole og PPT. Den årlige tilstandsrapporten skal være et styringsverktøy og et utgangspunkt for kvalitetsutvikling på systemnivå i Malvik kommune. Tilstandsrapporten skal også være et kunnskapsgrunnlag for å styrke dialogen og samarbeidet på tvers av nivåer i kommunen.