English A A A A A

Kvalitetsmelding for grunnskolen

Kvalitetsmelding for grunnskolen er et resultat av prosessarbeid med politikere i utvalg for oppvekst og kultur, ledere i skole og PPT. Den årlige kvalitetsmeldingen skal være et styringsverktøy og et utgangspunkt for kvalitetsutvikling på systemnivå i Malvik kommune. Tilstandsrapporten skal også være et kunnskapsgrunnlag for å styrke dialogen og samarbeidet på tvers av nivåer i kommunen. Dokumentet het tidligere Tilstandsrapport for grunnskolen.

Kvalitetsmelding 2017/2018

Kvalitetsmelding 2015/2016

Kvalitetsmelding 2014/2015

Det ble ikke utarbeidet kvalitetsmelding for 2016/2017

Tips en venn Skriv ut