English A A A A A
Bilde av møterom

Malvik kommunestyre vedtok sak 54/17, kommuneplanens samfunnsdel

Kunngjøring om planvedtak, kommuneplanens samfunnsdel

Du kan få papirutgaven ved å henvende deg til servicetorget.

Malvik kommunestyre vedtok i møte 02.10.2017 sak 54/17, kommuneplanens samfunnsdel.

Det er ikke klageadgang på kommunestyrets vedtak, jamfør plan- og bygningslovens § 11-15.

Her kan du lese kommuneplanens samfunnsdel.