Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Kunngjøring: Munnbind påbudt etter ekstraordinært formannskapsmøte

Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom.

Forskriften trer i kraft etter kunngjøring og gjelder til og med 18. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. 

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Malvik kommune.

Påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

 • butikker
 • fellesarealene på kjøpesentre
 • på serveringssteder med og uten skjenkebevilling unntatt når man sitter ved bordet. Gjelder både ansatte og gjester.
 • i frisør- og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som f.eks. tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (hygieneforskriften) Gjelder både ansatte og kunde.
 • tros- og livssynslokaler
 • lokaler for kultur-, sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, for eksempel på kino eller i idrettshaller. For utøverne gjelder ikke dette under selve kultur- /idrettsaktiviteten
 • venterom hos leger, tannleger og annet helsepersonell
 • i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg
 • utendørs i tett befolkede områder (for eksempel bussholdeplasser)
 • kjøreskoler og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever. 

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager.
Påbudet gjelder hele befolkningen født før 2009 unntatt personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Påbud om bruk av munnbind på buss og tog (offentlig transport)

Påbudet gjelder sjåfør og passasjer for all transport med drosje i Malvik kommune.

Påbudet gjelder ikke for:

 • barn som er 12 år eller yngre
 • personer som av medisinske årsaker ikke kan benytte munnbind

Påbud om registrering av kunder ved spise- og skjenkesteder

Alle serveringssteder, både spise- og skjenkesteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn og telefonnummer.

Påbud om registrering av kunder ved drosjetransport

Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Påbud om registrering av kunder ved treningssentre

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.