English A A A A A
E6 bilde vedtak

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense

Reguleringsplan for E6 Leistad - Stjørdal grense ble vedtatt av kommunestyret 29. juni 2020. PlanID 201803.

Planområdet er på omtrent 2 935 dekar og strekker seg gjennom nesten hele Malvik kommune. Planen legger til rette for bygging av ny E6. Planen er bestemmende for arealbruken i planområdet.

Kunngjøringsdokumenter

 

Se her for flere dokumenter i saken 

 

Hvem kan klage på vedtaket?

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i, eller har rettslig klageinteresse i saken. Frist for å klage er tre uker fra den dagen vedtaket ble mottatt. Klagen må være skriftlig og nevne vedtaket det klages over. Klagen sendes til Malvik kommune, postboks 140, 7551 Hommelvik, eller som e-post til postmottak@malvik.kommune.no 

Du har også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning som følge av planen, må sendes til Malvik kommune innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med servicetorget eller kontaktperson Per Ottar Brattås, per-ottar.brattas@malvik.kommune.no