English A A A A A
Mogjerdet

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering for del av Mogjerdet

I kommunestyremøtet den 19.12.2011 ble detaljregulering for del av Mogjerdet vedtatt

Planområdet ligger i bebyggelsesområdet sør i Hommelvik sentrum. Planvedtaket legger til rette for 50 nye boenheter ved Motrøtunet, Hommelvik bo- og omsorgssenter (HOBOS), videre utvikling og sambruk mellom Folkets Hus og Motrøtunet, nærlekeplass på "Sivertsenjalet", opparbeiding av friområdet og rekkefølgekrav om etablering av den nye skøytebanen i Hommelvik. Planområdet er regulert til formålene lekeplass, kombinert bolig/tjenesteyting, forsamlingslokale, tilhørende friområde, vegareal og fortau.

Planen med dokumenter kan ses og lastes ned fra planinnsynet HER.