English A A A A A

Kulturprisen

Kulturprisen i Malvik kommune deles ut en gang i året. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort en særskilt innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

Statutter

§1 Prisen

Kulturprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet, være påført ”Malvik kommunes kulturpris”, samt årstall.

§2 Formål

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

§3 Innstilling

Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd, innstiller forslag til pris med begrunnelse. De kan også fremme egne kandidater, innen den ordinære fristen. 

§4 Tildeling

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner. Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Formannskapet avgjør hvem av de innstilte/ foreslåtte som skal få prisen. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§5 Utlysning og nominasjon

Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisen og på kommunens internettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. november. Fastsatt skjema skal benyttes. Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse. 

§6 Overrekkelse

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§7 Endringer

Endringer i statuttene avgjøres av formannskapet.

Mottakere av kulturprisen

1980

Harry Nielsen

1981

Leif Halse

1982

Tor Haldberg

1983

Aksel Aamo

1984

Roald Bye

1985

Helge Øwre

1986

Ingen utdeling

1987

Magne Sorthe

1988

Arnfinn Vikhammermo

1989

Marit Gabrielsen Engan

1990

Øivind Østvang

1991

Thomas Grande Melvold

1992

Bjørn Jensen

1993

Torbjørn Hammer

1994

John Nybrodahl

1995

Ingen tildeling

1996

Gisle Rø

1997

Terje Snustad

1998

Bjørn Solberg

1999

Solveig Hofstad

2000

Per Werenskiold

2001

Ingen utdeling

2002

Ingen utdeling

2003

Kåre N. Holm

2004

Ingen utdeling

2005

Håkon Renanger

2006

Trond Sivertsen

2007

Malvik Røde Kors besøkstjeneste

2008

Kåre Moum

2009

Per Johan Nilsen

2010

Øivind Kristiansen

2011

Café Rampa

2012

Rakel Sivertsen, Magnus Teigseth Morken og Torstein Fosmo

2013

Brit Ragna Renanger

2014

Kari Evenshaug

2015

Historielaget Hommelviks venner

2016

Nils Bakmark

2017

Frida Røsand

2018

Ragnhild Skille

2019

Bjørn og Trygve Stuevold

2020

Aina Kristiansen

2021

Sverre Vikhammermo