English A A A A A

Kulturprisen

Kulturprisen i Malvik kommune deles ut en gang i året. Prisen går til personer, lag eller foreninger som har gjort en særskilt innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

Statutter

§1 Prisen

Kulturprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet, være påført ”Malvik kommunes kulturpris”, samt årstall.

§2 Formål

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

§3 Innstilling

Virksomhet kultur, i samråd med Malvik idrettsråd og Malvik kulturråd, innstiller forslag til pris med begrunnelse. De kan også fremme egne kandidater, innen den ordinære fristen. 

§4 Tildeling

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner. Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år. Formannskapet avgjør hvem av de innstilte/ foreslåtte som skal få prisen. Formannskapet kan også vedta ikke å dele ut prisen. Vedtak om pristildeling skal begrunnes.

§5 Utlysning og nominasjon

Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisen og på kommunens internettsider. Frist for forslag på kandidater er 1. november. Fastsatt skjema skal benyttes. Kandidater til prisen fremmes med begrunnelse. 

§6 Overrekkelse

Overrekkelse av prisen foretas av ordfører.

§7 Endringer

Endringer i statuttene avgjøres av formannskapet.