Vika 25 c

Kulturminner og kulturmiljøer

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. (Lov 9. juni 1978 om kulturminner)

Sammen med historielagene i Malvik, har vi utarbeidet en brosjyre "Natur, kultur, søndagstur". Denne inneholder blant annet kulturminner og museum du kan oppsøke og bli bedre kjent med. Du kan lese den her

Malvik kommune har en egen kulturplan som viser en oversikt over fysiske kulturminner. Denne kan du lese mer om her

Det eksisterer en registrering fra 1975 over kulturminner og fornminner i Malvik. Den kan du lese her

Her finner du også en oversikt over kulturminner (hustufter, fangstanlegg, steinrøyser, jernslagg, setervoller, gravhauger) med GPS-koordinater.

Deler av malvikmarka er kartlagt hvor det er påvist menneskelig aktivitet i en eller annen form. Kartet finner du her og en oversikt over stedsnavnene tilknyttet nummereringen i kartet finner du her

Tips en venn Skriv ut