English A A A A A
illustrasjon kultur. pike som spiller trompet

illustrasjon kultur. pike som spiller trompet

Kultur

Generelt

Kulturlivet har alltid vært viktig for folks helse og trivsel. Gode kulturopplevelser bidrar til et rikere og mer meningsfylt liv, vekst og utvikling for den enkelte, og har derved stor egenverdi. I de senere år er det også forskningsmessig bevist at de som er utøvere innenfor kulturlivets mange aktiviteter, skårer gjennomgående høyt på god generell helse. Dette gjelder både aktive utøvere, støttespillere og publikum.

Status

Malvik har et veldig rikt og allsidig kulturliv med mange lag og organisasjoner som er veldig produktive og gir innbyggerne et innholdsrikt tilbud. Bruket kulturhus har gitt det frivillige kulturlivet et løft med at de har en profesjonell øvings- og fremføringsarena. Dette gir også muligheten til å ta imot profesjonelle kulturaktører i større grad.

I følge LEV VEL 2012 var det et angitt et forbedringspotensiale å bedre kulturtilbudet og arenaene for dette. Fremdeles var kun 27 % fornøyd med kulturtilbudet i kommunen i følge LEV VEL 2015 Bruket kulturhus ble tatt i bruk i desember 2014 og full utnyttelse av dette skjedde ila 2015 , etter LEV VEL undersøkelsen.

Kultur skal sørge for læring, mestring og helsefremmende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Malvik kommune. Det er viktig å opprettholde et jevnt og godt arbeid med  varierte kulturaktiviteter for alle aldre.

Utfordringer

 Det er viktig å opprettholde et jevnt og godt arbeid med varierte kulturaktiviteter for alle aldre.

Referanser

LEV VEL 2012