English A A A A A

Kultur-, idrett- og fritidstilbud

Malvik kommune har et rikt tilbud som gjenspeiler våre innbyggere. Gjennom eget engasjement skal det være mulig å påvirke beslutningsprosesser, og være med å videreutvikle kulturaktiviteter, rekreasjons- og aktivitetsområder der du bor.

Aktuelt

Bilde av friidrettsbanen i Hommelvik

Nå kan du søke spillemidler

Idrettslag, velforeninger og andre kan søke om støtte til å bygge ulike idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsanlegg. Frist for innmelding er 1. oktober.

Bilde av vinnerne av kulturprisen 2019, Bjørn og Trygve Stuevold

Nå kan du nominere kandidater til Frivillighetsprisen og Kulturprisen 2020

Fristen for å sende inn forslag til prisene er 1. november.

Svømmehallen åpner førstkommende tirsdag

Folkebadet åpner

Folkebadet i Hommelvik åpner tirsdag 18. august med nødvendige smitteverntiltak.

Bilde av Bruket kulturhus fra utsiden

Øvings-/møtetider og arrangement i Bruket kulturhus 2020 og 2021

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik, som ønsker faste øvingstider i Bruket kulturhus for sesongen 2020-2021 oppfordres til å melde sine ønsker.

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune - artikkelbilde

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune

Planen inneholder mål og handlingsplan for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg i Malvik kommune.

1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Det er plass til omlag 70 biler på parkeringsplassen.

Ny utfartsparkering i Jervskogen

Malvik kommune har nylig bygd en utfartsparkering ved krysset Jervskogvegen Fylkesveg 6660 og Hønstadvegen, ligger rett i nærheten av Vikhammervollen.

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftsområder

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftslivsområder

Universelt utformet parkeringsplass for brukere med funksjonsnedsettelser, syklister og bilister er nå ferdig for Nygården og Malvikstien friluftslivsområde.

Bilde av Malvikstien

Tellere på turområder

Vi har mange populære friluftsområder og turområder i kommunen. Tre tellere som registrerer antall passeringer er plassert på Malvikstien, ved Stavsjøen og ved Storfossen i Homla.