English A A A A A

Kultur-, idrett- og fritidstilbud

Malvik kommune har et rikt tilbud som gjenspeiler våre innbyggere. Gjennom eget engasjement skal det være mulig å påvirke beslutningsprosesser, og være med å videreutvikle kulturaktiviteter, rekreasjons- og aktivitetsområder der du bor.

Aktuelt

Veileder for idretten i Malvik

Veileder for kultur, idrett og fritidsaktiviteter

Fra 3. mars er det gjort endringer i veileder for idretten i Malvik. Denne omfatter også kultur og andre fritidsaktiviteter.

Veilederen gjelder til og med 23. mars, man det kan blir gjort endringer underveis på grunn av smittesituasjonen.

Svømmehallen åpner førstkommende tirsdag

Hommelvik svømmehall stengt på grunn av vedlikehold

Vedlikeholdsarbeidet har tatt lengre tid enn først antatt. Åpning er satt til rett over påske.

Hold Norge Rent arrangerer Vårryddedagen lørdag 13. mars

Bli med på Vårryddedagen

Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel i takt med at snøen smelter. Heldigvis er vi i Norge glad i vårdugnader, og mange deltar i dugnader hvert år. Bli med på Vårryddedagen du også!

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune - artikkelbilde

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune

Planen inneholder mål og handlingsplan for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg i Malvik kommune.

Veileder for idretten i Malvik

Veileder for idretten i Malvik

Som en følge av koronaviruset er det innført egne retningslinjer og regler for idretten i Malvik.

Her finner du oversikt over gjeldende koronaregler i Malvik.

NB! Denne veilederern er erstattet med ny veileder, gjeldende fra 3. mars.

Bilde av Tor Helge Larsen, Gunnar Smiseth og Aina Kristiansen

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2020

Aina Kristiansen tildeles kulturprisen for 2020.

Gunnar Smiseth og Tor Helge Hansen tildeles frivillighetsprisen for 2020.

1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Det er plass til omlag 70 biler på parkeringsplassen.

Ny utfartsparkering i Jervskogen

Malvik kommune har nylig bygd en utfartsparkering ved krysset Jervskogvegen Fylkesveg 6660 og Hønstadvegen, ligger rett i nærheten av Vikhammervollen.

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftsområder

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftslivsområder

Universelt utformet parkeringsplass for brukere med funksjonsnedsettelser, syklister og bilister er nå ferdig for Nygården og Malvikstien friluftslivsområde.