English A A A A A

Kultur-, idrett- og fritidstilbud

Malvik kommune har et rikt tilbud som gjenspeiler våre innbyggere. Gjennom eget engasjement skal det være mulig å påvirke beslutningsprosesser, og være med å videreutvikle kulturaktiviteter, rekreasjons- og aktivitetsområder der du bor.

Aktuelt

prosjekttilskudd kultur

Søk prosjekttilskudd kultur

Lag og organisasjoner, prosjektorganisasjoner, samarbeidsgrupper, og offentlige og private institusjoner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist 1. oktober

Sverre Vikhammermo mottok kulturprisen, og Natteravn Hommelvik mottok frivillighetsprisen for 2021.

Nå kan du nominere kandidater til frivillighetsprisen og kulturprisen 2022

Fristen for å sende inn forslag til prisene er 1. november.

Eldres kulturmønstring - artikkelbilde

Bli med på eldres kulturmønstring!

Eldres kulturmønstring (EKM) arrangeres fra tirsdag 27.- til fredag 30. september.

Det blir både kunst- og håndverksutstilling, quiz og EKM-forestilling.

Telltur

Digitale turmål i Malvik

Sammen med Trondheimsregionens friluftsråd har Malvik kommune elektronisk turregistrering. I appen ligger det varierte turmål rundt om i kommunen.

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune - artikkelbilde

Plan for idrett og friluftsliv i Malvik kommune

Planen inneholder mål og handlingsplan for bygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg i Malvik kommune.

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2021

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2021

I formannskapet 23. november ble det vedtatt at Sverre Vikhammermo tildeles kulturprisen for 2021, og Natteravn Hommelvik tildeles frivillighetsprisen for 2021.

Bilde av Tor Helge Larsen, Gunnar Smiseth og Aina Kristiansen

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2020

Aina Kristiansen tildeles kulturprisen for 2020.

Gunnar Smiseth og Tor Helge Hansen tildeles frivillighetsprisen for 2020.

1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Det er plass til omlag 70 biler på parkeringsplassen.

Ny utfartsparkering i Jervskogen

Malvik kommune har nylig bygd en utfartsparkering ved krysset Jervskogvegen Fylkesveg 6660 og Hønstadvegen, ligger rett i nærheten av Vikhammervollen.

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftsområder

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftslivsområder

Universelt utformet parkeringsplass for brukere med funksjonsnedsettelser, syklister og bilister er nå ferdig for Nygården og Malvikstien friluftslivsområde.