English A A A A A
Illustrasjonsbilde av innbruddstyv.

Illustrasjonsbilde av innbruddstyv. Photographer:fotoedu

Kriminalitet og lovbrudd

Generelt

Når Plan- og bygningsloven i §3.1. legger så stor vekt på at en plan skal være kriminalitetsforebyggende, så handler det om å ivareta folks trygghet. Nordiske studier viser at kriminalitet eller frykt for kriminalitet i nærmiljøet er assosiert med redusert fysisk aktivitet  ( Piro, Næss & Claussen 2006 ) og økning i hjertesykdom  ( Sundquist et al. 2006 ).

Status

Statistikken fra politiet viser at kriminaliteten generelt har gått noe ned. Men bildet er ikke entydig. Narkotikakriminalitet har siste året hatt en økning på 29.6% sammenlignet med snittet de foregående fire årene. Dette sammenholdt med at elever i videregående skole rapporterer noe økt bruk av narkotika sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet gir grunn til bekymring.Krimtype 2011 2012 2013 2014 2015
Annen 40 59 33 66 53
Miljø 7 3 2 5 5
Narkotika 61 68 66 55 81
Sedelighet 11 13 17 28 20
Skadeverk 37 25 39 35 26
Trafikk 179 193 129 120 109
Undersøkelsessaker 20 22 20 17 12
Vinning 165 156 152 153 126
Vold 32 46 53 40 52
Økonomi 9 12 11 9 13
Totalsum 561 597 522 528 497

 

 

 

Utfordringer

  • Økt bruk av narkotika, spesielt blant ungdom, og kriminelle handlinger som følger av dette.

Referanser

Sundquist et al. 2006. Neighborhood deprivation and cardiovascular disease risk factors: protective and harmful effectshttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16754580

Piro, Fredrik Niclas; Næss, Øyvind; Claussen, Bjørgulf; (2006). Physical activity among elderly people in a city population: the influence of neighbourhood level violence and self perceived safety. ISSN: 0143-005X. Journal of Epidemiology and Community Health.

Elevundersøkelsen 2015

Lokal politistatistikk