English A A A A A

Kreftkoordinator

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kreftomsorg

Beskrivelse

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørende. Du kan ta direkte kontakt! Det kreves ingen henvisning og det er gratis.

- Kreftkoordinator gir deg informasjon og formidler kontakt om relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

- Kreftkoordinator gir veiledning knyttet til diagnose, behandling rehabilitering og livet etter kreft.

- Kreftkoordinator koordinerer de tjenestene som kreftrammede har behov for, og samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, frisklivskoordinator, helsesøster, NAV, skole, barnehage, pasientforeninger  og andre.

Ta kontakt med kreftkoordinator Anita Arnulfsdatter Valen på mobil 908 84 003 eller via e-post: anita.valen@malvik.kommune.no

 

Målgruppe

Personer som har eller har hatt kreft, og deres pårørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Har du eller en av dine nærmeste kreft?
aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-01-30 09:16
Gyldig til2020-12-31