Kreftkoordinator i Malvik kommune

Kreftkoordinator skal koordinere tjenestetilbud for kreftpasienter

Rollen til kreftkoordinatoren innebærer:
 
· å være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
· å være ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen
· å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende
· å bidra til gode rutiner og systemer
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Anita Arnulfsdatter Valen
Telefon kontor : 73972268
Mobil 90884003
E-post: Anita.valen@malvik.kommune.no

Arbeidssted: Hommelvik helsetun, avdelig for helse- og rehabilitering.