English A A A A A
Ytre grense kostholdsråd

Kostholdsråd - Hommelvikbukta

Etter undersøkelser av tilstanden til blåskjell i Hommelvikbukta har Malvik kommune mottatt nytt kostholdsråd fra Mattilsynet.

I hovedsak er budskapet følgende:

  • Tilstanden i blåskjellene i Hommelvik har blitt bedre, men er fortsatt ikke god nok.
  • Kostholdsrådet blir opprettholdt, men grensene for restriksjonsområdet blir endret litt (jf.kart). Blåskjellene fra Svartneset mot Muruvik er lite forurenset. Her oppheves kostholdsrådet.
  • Blåskjellene i nærheten av det nedlagte impreneringsverket på Nygården er påvirket av PAH. En prøvestasjon skiller seg ut med overskridelser av grenseverdiene som Mattilsynet har satt i forhold til å spise blåskjell.
  • Målet er at blåskjellene på sikt skal være så lite forurenset at kostholdsrådet i Hommelvik kan oppheves.

 

Grunnlag for kostholdsråd i Hommelvikbukta:

 

Aktuelle lenker: