English A A A A A

Koronarelatert informasjon

Informasjon er oppdatert 14. april klokken 23.40.

Her finner du nyhetssaker som omhandler koronaviruset.

Generell informasjon om koronavirus

Hva er koronavirus?

 • Viruset SARS-2-CoV gir sykdommen covid-19 (luftveisinfeksjon)

 • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

 • Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er anslått å være 5 til 6 dager, men den kan variere fra 0 til 14 dager.

 • Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om testkriterier for koronaviruset.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon og konkrete råd om koronaviruset.

Hvis du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen din. Får du ikke tak i fastlegen, ring 116 117.

På helsenorge.no kan du også finne informasjon, med ofte stilte spørsmål og svar.

Slik smitter viruset

Koronaviruset smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, gjennom dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom luften, for eksempel ved at en syk person hoster og nyser og du puster inn viruset eller det kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn.

 • Gjennom direkte kontakt, hvis en syk person har viruset på hendene og har fysisk kontakt med andre.

 • Gjennom gjenstander. Viruset kan også overføres indirekte hvis en syk person for eksempel har hostet på inventar eller har viruset på hendene og tar på gjenstander.

Hold deg oppdatert. Myndighetene ber alle som bor i Norge om å oppdatere seg og å lese viktig informasjon og råd. Se mer på FHIs nettsider og helsenorge.no

Hvordan forebygge smitte

God hoste- og håndhygiene reduserer alltid risikoen for å få luftveisinfeksjoner. Det gjelder også koronaviruset.

 • Du bør holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.

 • God håndhygiene er viktig. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt hvis du har vært ute blant folk.

 • Antibac, altså hånd-desinfeksjon, er et alternativ dersom du ikke kan vaske hendene.

 • De anbefaler alle som hoster å hoste eller nyse inn i et papir og kaste det rett i søppelpose etter bruk. Hvis du ikke har papir, er alternativet å hoste inn i albuekroken - aldri i hendene.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

De fleste som utvikler blir syke av koronaviruset får bare milde plager, men noen kan bli svært syke. Derfor prøver vi å bremse spredningen av smitte i samfunnet. Noen blir bedt av lege om å holde seg hjemme. De som får påvist koronavirus må isoleres helt fra andre mennesker. De som ikke har fått påvist sykdom, men som kan ha vært utsatt for smitte, må være i karantene. Karantene gjelder også ved innreise til Norge fra mange land.

Hva er hjemmeisolasjon?

Hvis en lege har sagt at du har koronaviruset, eller hvis du venter på prøvesvar, må du holde deg helt isolert slik at du ikke smitter andre. Hjemmeisolasjon betyr at du skal være isolert fra alle, også de du bor sammen med. Du kan ikke gå ut, du bør være på et rom for deg selv, spise på rommet og må ikke dele håndkle med andre. Hvis tilstanden din forverrer seg, må du kontakte lege på telefon 116 117.

Det går også an å være isolert på sykehus. Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri.

Hva er karantene?

Hvis en lege har sagt at du ikke er syk, men at du har vært mye utsatt for smitte, må du være i karantene. Det samme gjelder ved innreise til Norge fra flere land. Du må holde deg hjemme eller på et annet egnet sted, men det er ikke like strengt som ved hjemmeisolasjon. Karantene betyr at du skal redusere kontakt med andre mennesker mest mulig, men du behøver ikke være helt isolert.

Du kan ikke gå på skole, jobb, og andre aktiviteter og du kan ikke ta kollektivtransport (buss, trikk, t-bane, tog, fly eller ferge), men du kan gå en tur ute alene. Dersom du begynner å få hoste, halsbetennelse, er kortpustet eller har feber, kontakt lege på telefon 116 117. Koronatest er gratis i Norge. Karantene varer til ti dager etter at du kom til Norge eller sist du var utsatt for smitte.

Hold deg oppdatert. Myndighetene ber alle som bor i Norge om å oppdatere seg og å lese viktig informasjon og råd. Se mer på FHIs nettsider og helsenorge.no

Barn og unge

Testing av barn

Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for koronaviruset. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Se FHIs flytskjema for når barn skal holdes hjemme.

NRK Super har laget en video for testing av barn. Det kan være nyttig å vise barnet dette før testingen.

Her kan du se videoen.

Informasjon om skoler, SFO og barnehager

Barn blir i mindre grad smittet eller syke sammenliknet med ungdom og voksne.

Folkehelseinstituttet følger med på kunnskap om barns rolle i spredningen av koronavirus. I september 2020 ble kunnskapen så langt oppsummert: Barns rolle i spredning av SARS-CoV-2 (Covid 19).

 • Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19.

 • Barn blir sannsynligvis smittet i samme grad som voksne, men siden de får få eller ingen symptomer virker de å være mindre smittsomme enn voksne.

 • Syke barn kan imidlertid smitte andre, og det vanligste er at de smitter andre i samme husstand. Det er sjelden barn smitter andre barn eller voksne utenfor husstanden.

 • Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Ungdom smitter trolig mer enn barn fordi de får mer symptomer ved covid-19. Ungdom kan i tillegg ha en levemåte som øker risiko for smittespredning, som for eksempel et større og mer geografisk spredt kontaktnett, behov for nær omgang med jevnaldrende og det er risiko for tiltakstretthet. 

Noen land har rapportert om en betennelsestilstand i etterforløpet av covid-19 hos barn og unge, såkalt MIS-C (multi inflammatory syndrome in children) eller PIMS (peadiatric inflammatory multisystem syndrom temporarily associated with covid-19). Tilstanden er sjelden, men alvorlig. Barn og unge har god prognose med behandling.

For mer informasjon om symptomer på covid-19 hos barn og hos ungdom, se Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19.

Her kan du lese mer om FHIs råd og informasjon for barn og ungdom.

Hold deg oppdatert. Myndighetene ber alle som bor i Norge om å oppdatere seg og å lese viktig informasjon og råd. Se mer på FHIs nettsider og helsenorge.no

Vaksinering og prøvesvar

Ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med vaksinering

Informasjon om vaksinering

All koronavaksinering foregår ved Malvik Senter.
 
Fra den første koronavaksinen ble satt 7. januar har beboere ved helseinstitusjonene og hjemmeboende personer over 85 år fått koronavaksinen. Ansatte i helsesektoren blir også prioritert i vaksinasjonskøen.

Huskeliste for vaksinasjon

Bekreft timen din

Alle innbyggere vil få innkalling via Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. Ved å opprette en bruker på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger.  

Malvik kommune anbefaler alle å registrere seg på helsenorge.no. Her får du informasjon om når du får time for koronavaksinering. På helsenorge.no kan du selv velge hvordan du vil motta informasjon. Dette kan være både på tekstmelding og e-post. 

Hvis du ikke har registrert deg på helsenorge.no, får du tekstmelding med beskjed om å kontakte vaksinasjonskontoret. Har du registrert bruker på helsenorge.no, men ikke svarer på henvendelsen, vil du motta tekstmelding. Dersom vi fremdeles ikke får kontakt med deg, blir du oppringt eller bli forsøkt kontaktet på annen måte. Du kan også ringe koronavaksinetelefonen til Malvik kommune for å bekrefte din time. Telefonnummeret dit er 482 62 030. Åpningstiden er mandag til fredag 08.30 til 12.00.

NB! Åpningstid ved koronatelefonen avviker i påska.

Antall personer i de ulike aldersgruppene i Malvik, per 01.01.2021

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer
 • 65 - 74 år: 2 026 personer
 • 55 - 64 år: 1 588 personer
 • 45 - 54 år: 2 261 personer
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer

Prioriteringsrekkefølge og progresjon

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

#Folkehelseinstituttet vurderer at det er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med de eldste. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Ungdom 16-17 år

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jf. Norsk barnelegeforenings liste.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, fins her: 

På FHI.no finner du informasjon om utdyping av risikogrupper.

Her finner du mer informasjon fra FHI om vaksineringsscenario, prioriteringsrekkefølge, risikogrupper, begrunnelse for anbefalinger, informasjon for gravide og ammende og de som ikke er i risikogruppene.

Du finner oppdatert progresjonskalender på FHI.no.

Vaksinasjonsscenario - nøkternt scenario.png

Vaksinasjonsscenario - optimistisk scenario.png

Antall koronavaksinerte

Informasjon er oppdatert 9. april klokken 19.40.

Uke

Antall satte vaksiner

2

84

3

18

4

108

5

192

6

168

7

150

8

250

9

295

10

208

11

126

12

276

13

162

14

378

Totalt

2 415

Totalt er 708 personer ferdigvaksinerte.

Her finner du praktisk informasjon om vaksinen og gjennomføring.

Antall prøver og prøvesvar

Informasjon er oppdatert 14. april klokken 23.40.

Oversikten viser personer med bostedsadresse i Malvik kommune.

Måned

Antall tester per måned

Antall positive tester per måned

Totalt antall tester

April

286**

0*

12 103

Mars

1567

1

11 817

Februar

744

0

10 250

Januar

1 575

30

9 506

2020

     

Desember

1 971

35

7 931

November

1 377

5

5 940

Oktober

990

4

4 563

September

1 017

0

3 353

August

1 348

0

2 336

Juli

154

0

988

Juni

253

0

834

Mai

297

0

581

April

81

5

284

Mars

203

6

203

 

* siste oppdaterte positive tester, 14. april.
** siste oppdaterte gjennomførte tester, 12. april.

Bestille testing

Bestille koronatest

Her kan du bestille time for koronatest.

Alle med mistenkt koronasmitte oppfordres til testing.

All testing foregår i Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

Du kan også bestille time for testing for barn via tjenesten.

Online bestilling av time for koronatesting gjør du med bankID eller bankID på mobil.

Hvis du ikke har mulighet til å bestille time på nett, kan du ringe koronatelefonen.
Telefon: 73 97 20 99

Åpningstider på telefon:
mandag til fredag fra klokken 09.00 til 12.00.

Prøvesvaret ditt finner du ved å logge inn på helsenorge.no. Ikke ring koronatelefonen for prøvesvar.

Book your COVID-19 test - engelsk

You can schedule an appointment for testing online.

We encourage everyone who thinks they have been infected with the coronavirus to get tested.

Testing is done at this address: Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

You can also schedule a test for your children via this service.

The COVID-19 test is ordered online using BankID on a computer or your cell phone.

Feel free to call the corona hotline if you do not have the opportunity to order online.
Telephone: 73 97 20 99

Hotline opening hours:
Monday to Friday 09.00 to 12.00.

The test results will be available online via helsenorge.no. You must log on to this service.

Please do not call the corona hotline to ask about your test results.

Dalbo baaritaanka koronada - somali

Halkan waxaad ka ballansan kartaa, ballan baaritaanka koronoda, khadka si toos ah ugo dabo.

Cid kasta oo looga shakiyo cudurka koronada, ayaa lagu dhiiri gelinayaa inuu is baaro.

Dhammaan baaritaanada dhan waxaa lagu qaada Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

Waxaad sidoo kale ballan ka ballansan kartaa baaritanka carruurta adoo adeegsanaya adeeggaan..

Ballanta Khadka laga qabsato, waxaa ballaansan karta ado isticmaalayo BankID ama BankID taleefanka gacanta.

Haddi aadan awoodin inaad ballan ka qabsato khadka, waxaad wici kartaa taleefanka koronada oo ah: 73 97 20 99

Saacadaha furitaanka taleefanka:
Isniinta ila jimcaha laga bilaabo 09.00 - 12.00.

Waxaad ka heli karta jawaabtada baarista ado galaya helsenorge.no. Ha wicin taleefanka koronada inaay ku sheegan natiijada baaritaaankada.

Umów się na test na koronawirusa - polsk

Tutaj możesz umówić się na test przez Internet.

Zachęcamy wszystkie osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem do poddania się testowi.

Wszystkie testy odbywają się pod adresem Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

Usługa ta umożliwia również umówienie się na przetestowanie dzieci.

Wizytę w celu wykonania testu możesz zarezerwować za pomocą identyfikatora bankowego bankID na komputerze lub na telefonie komórkowym.

Jeśli nie możesz umówić się na wizytę przez Internet, możesz zadzwonić pod specjalny numer telefonu.
Telefon: 73 97 20 99

Godziny obsługi telefonicznej:
Od poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.00.

Wynik testu znajdziesz logując się na stronie helsenorge.no. Informacje o wynikach testu nie są udzielane telefonicznie.

መርመራ ኮሮና ክትገብር ቈጸራ ሓዝ - amharisk

መርመራ ንምግባር ብኢንተርነት ኣብዚ ቈጸራ ከተትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ሕማም ኮሮና ከም ዝሓዞ ዝሓስብ ኵሉ ሰብ መርመራ እንተ ገበረ ዝሓሸ እዩ።

ኵሉ እቲ መርመራ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ እዩ ዝግበር፦ Reidar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik.

በዚ ኣገልግሎት እዚ ኣቢልካ እውን ንቘልዑ መርመራ ኽገብሩ ቈጸራ ከተትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

መርመራ ኮሮና ንምግባር፡ ብናይ ባንኪ መለለዪ ቝጽሪ (bankID) ወይ ብናይ ባንኪ መለለዪ ቝጽሪ ኣብ ሞባይል (bankID på mobil) ኣቢልካ ኢኻ ቈጸራ ከተትሕዝ እትኽእል።

ብኢንተርነት ኣቢልካ ቈጸራ ከተትሕ ዘይትኽእል እንተ ዄንካ፡ በዚ ዝስዕብ ናይ ኮሮና ቍጽሪ ተሌፎን ብቐጥታ ክትድውል ትኽእል ኢኻ። ተሌፎን፦ 73 97 20 99

ተሌፎን ዝድወለሉ ናይ ስራሕ ሰዓት፦
ካብ ሰኑይ ክሳዕ ዓርቢ፡ ካብ ሰዓት 09.00 ክሳዕ 12.00

ናብ helsenorge.no ብምእታው ውጽኢት መርመራኻ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ውጽኢት መርመራኻ ንምፍላጥ በቲ ናይ ኮሮና ቍጽሪ ተሌፎን ኣይትደውል።

أطلب إختبار كورونا - arabisk

هنا يمكنك حجز موعد للاختبار عبر الإنترنت:

http://helseboka.app/helseboka/booking/clinic/5112

يُطلب من كل شخص مصاب بمرض كورونا إجراء الإختبار.

يتم إجراء كل الإختبارات في Riedar Jenssens gate 9, 7550 Hommelvik

 يمكنك أيضًا حجز موعد لإختبار الأطفال عبر هذه الخدمة.

لحجز موعد لإختبار كورونا عبر الإنترنت يكون بإستخدام إسم المستخدم البنكي bankID أو بإستخدام إسم المستخدم على الهاتف النقال.

 إذا لم تكن لديـك الفرصة لحجز موعد عبر الإنترنت، يمكنك الاتصـال بهاتف كورونـا

رقم: 73 97 20 99

أوقات دوام الهاتف:

الاثنين الى الجمعة من الساعة التاسعة 09:00 الى الثالث 012:0 بعد الظهر.

 

 يمكنك الاطلاع على نتيجة الاخبتار بالدخول الى موقع helsenorge.no

Foreign languages

Information for foreign workers - engelsk

Kwarantanna dla pracowników zagranicznych - polsk

Karantinas darbuotojams užsieniečiams - litauisk

Øvrig informasjon

Informasjon om besøk ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun

Følgende rutine gjelder for besøkende

 • Du kan ikke være i karantene eller ha symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Alle besøkende må avtale tidspunkt for besøk på forhånd. Dette for å ha kontroll på hvem som har vært på helsetunene om det skulle bli behov for smittesporing.
 • Besøk settes som hovedregel opp for en time av gangen. Dersom det er ønske om lengre besøk kan dette avtales med avdelingene.
 • Ved besøk ved korttidsplassene i Hommelvik opprettholdes foreløpig besøk til en time av gangen.  Årsaken til dette, er at avdelingen mottar oftere pasienter fra sykehuset enn andre avdelinger, og at dette i perioder kan medføre mye besøk.​
  • Ved særskilte tilfeller kan hyppigere og lengre besøk avtales direkte med avdelingene.
 • Besøkende som ikke er vaksinert må bruke munnbind.
 • Du må holde minst to meters avstand til den du besøker og andre beboere.
 • Antall besøkende på et rom/leilighet begrenses til to stykker slik at avstand og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Ring på telefonen når du kommer, en ansatt vil da komme og møte deg.
 • Utfør håndhygiene når du kommer og når du drar.
 • Går direkte til og fra rom/leiligheter. Ikke ta på overflater.
 • Gi beskjed til ansatte på telefon eller via alarmknapp på rom når du drar, slik at alle felles berøringspunkter i rommet (for eksempel dørhåndtak, armlener, brytere, toalett, rullestol) blir rengjort av ansatte.
 • Gi avdelingen beskjed om du får symptomer på koronavirus i løpet av 24 timer etter besøket.

Malvik kommune er opptatt av at gjeldende smittevernregler overholdes, og ber om forståelse for dette.

For at vi fortsatt skal ha mulighet til la pårørende besøke sine nærmeste på helsetunet, ber vi om at alle som kommer på besøk overholder gjeldene regler.

Hold deg oppdatert. Myndighetene ber alle som bor i Norge om å oppdatere seg og å lese viktig informasjon og råd. Se mer på FHIs nettsider og helsenorge.no.  

Spørsmål og svar

Koronatelefon og Helsedirektoratets informasjonstelefon

Koronatelefonen er nå åpen for spørsmål om smitte, karantene og isolasjon. 
Telefon: 73 97 20 99

Du kan også ta kontakt med informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på 815 55 015.

Åpningstiden på koronatelefonen er fra klokken 09.00 til 12.00 alle hverdager.
Ved endret behov ved for eksempel smitteutbrudd vil telefontiden bli utvidet.

Skal du bestille time til testing oppfordrer vi deg til å benytte kommunens digitale løsning. Da vil telefonen i størst mulig grad benyttes til å svare ut spørsmål fra våre innbyggere.

Testing foregår mandag til fredag. Ved innlogging for timebestilling finner du ledige timer.